MERKRAPPORT

Gebaseerd op de data van Sustainable Brand Index™ creëren we op maat gemaakte merkanalyses op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat is een compleet marktrapport, inclusief sectortrends, consumentengedrag, prestaties en strategische aanbevelingen.


Waar is het rapport uit opgebouwd?

Externe factoren en trends die van invloed zijn op uw merk

Consumentenperceptie van uw merk (+750 benchmarks)

Uw prestaties op de belangrijkste drivers achter een duurzaam merk

Consumentenattitudes en gedrag ten aanzien van duurzaamheid en uw merk

De redenen achter je merkprestaties ("The Why")

Strategische aanbevelingen 


Data collectie & methodologie  

Sustainable Brand Index™ is een onafhankelijk driedelig onderzoek gebaseerd op twee kwantitatieve online enquêtes en één kwalitatieve studie in de vorm van diepte interviews. Daarbovenop voegen we nog onze analyse toe.

    belangrijke feiten:

  • Interviews/merk: elk merk is geëvalueerd door minstens 1000 personen. In totaal zijn meer dan 900 merken geëvalueerd door 40.000 personen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Nederland. In Nederland worden 153 merken geëvalueerd in 8 verschillende branches voor de Sustainable Brand Index 2018.

  • Het selecteren van merken is onafhankelijk en is gebaseerd op de volgende factoren: aanwezigheid op de markt in het desbetreffende land, omzet, marktaandeel en algemene naamsbekendheid.

  • De doelgroep is als volgt gedefinieerd: het publiek - Zweedse, Noorse, Deense, Finse en Nederlandse consumenten, van 16 jaar en ouder. De selectie in elk land komt overeen met de demografische gegevens van dat land. Het is een nationaal representatieve steekproef van elk land.

  • De basis van de evaluatie zijn de 10 principes van het UN Global Compact over milieu- en sociale verantwoordelijkheid. Dit wordt aangevuld met de Sustainable Development Goals (SDG's) en een zogenaamde externe definitie die zich richt op de perceptie van de consument over duurzaamheid; hun verwachtingen en behoeften aan bedrijven vandaag de dag.


Wil u meer informatie ontvangen over uw op maat gemaakte merkrapport?