Sustainable Brand Index™ is het grootste en meest toonaangevende merkenonderzoek in Europa op het gebied van duurzaamheid en merkontwikkeling.   

Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van meer dan 40 000 interviews onder consumenten, worden duurzaamheid, branding en communicatie van consumentenmerken in kaart gebracht en geanalyseerd. De Sustainable Brand Index™wordt jaarlijks uitgevoerd in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en sinds 2017 ook in Nederland.  De studie bestaat uit een ranking in combinatie met een diepgaande onderzoeksrapportage. Vraag daarnaast een op maat gemaakt merkrapport aan.


SUSTAINABLE BRAND INDEX™ BESTAAT UIT VIER ONDERDELEN:

TRENDS & TOEKOMST

De meest belangrijke toekomstige trends & ontwikkelingen binnen duurzaamheid voor uw merk en branche. Het omvat  zowel globale als locale trends.

BEHAVIOR TRACKING

We volgen en analyseren gedrag van consumenten, om te beginnen in onze 4 gedragsgroepen en hun subgroepen. We presenteren manieren over hoe duurzaamheid gecommuniceerd kan worden om consumentengedrag te beïnvloeden. 

MERK ASSESSMENTS

KPI's en een grondige
analyse van het duurzaamheidsniveau
van uw merk.

STRATEGIE

Diepgaande strategische aanbevelingen voor het bouwen van een duurzaam merk. Het advies is afgestemd op uw omstandigheden en is gebaseerd op een langetermijnperspectief.  


HET DOEL

Het doel van de Sustainable Brand Index™ is om de waarde van duurzame branding te benadrukken en het bewustzijn hiervan te vergroten. Door te motiveren, informeren en inspireren helpen wij bedrijven hun werk te verbeteren en te communiceren. De Sustainable Brand Index™ is een onafhankelijke studie die bedrijven tools geeft om het duurzaamheidswerk vooruit te helpen door middel van branding en communicatie. 


RANKING & resultaten

Bekijk de officiële ranking en resultaten hier.  

 
 

mERK Rapport

Gebaseerd op de data van Sustainable Brand Index™ creëren we op maat gemaakte merkanalyses op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat is een compleet marktrapport, inclusief sectortrends, consumentengedrag, prestaties en strategische aanbevelingen.


Hoe wordt het gedaan?

Sustainable Brand Index™ is een onafhankelijk vierdelig onderzoek gebaseerd op deskresearch, twee kwantitatieve web enquêtes en één kwalitatieve studie in de vorm van diepte interviews. Daarbovenop voegen we nog onze analyse toe.

 
methodologie.png
 


TESTIMONIALS

"Ik steun de Sustainable Brand Index™ omdat het heel belangrijk is dat bedrijven weten hoe consumenten over ze denken. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect van de kwaliteit van producten en bedrijven. Als consumenten daar een positieve indruk van hebben zijn ze meer geneigd om die producten te kopen en dat bedrijf te steunen. [...] De samenwerking tussen De Sustainable Brand Index™  en Rank a Brand geeft consumenten handvatten om duidelijke en goede keuzes te maken. Het geeft producenten ook een incentive om het op duurzaamheidsgebied goed te doen, dan gaat het met het bedrijf ook beter." 

- MAURITS GROEN, mede-oprichter en mede-CEO bij WakaWaka BV, Chief Commercial Officer bij Energetika, Directeur bij MauritsGroen*MGMC, #1 Trouw Duurzame Top 100 (2015)

Ik steun de Sustainable Brand Index™  omdat het ongelofelijk belangrijk is dat je duurzaamheid van alle mogelijke perspectieven bekijkt, dus ook vanuit het consumenten perspectief. En daar de merken mee confronteert en ze uitdaagt om het beter te doen of om uit te leggen waarom ze het niet goed doen. [...]
Zoiets als de Sustainable Brand Index™  is er nog niet, maar het is in Nederland al wel een hele tijd relevant. Ik denk ook dat de tijd er rijp voor is om het meer naar de massa'  te brengen [...] en consumenten vragen te stellen om ze aan het denken te krijgen. 

- JAN VAN BETTEN, oprichter Nudge

Ik steun de  Sustainable Brand Index™  omdat ik het erg interessant vind om te zien wat de consument een duurzame merk vindt en wat hij geen duurzaam merk vindt. Het is dan nog interessanter om te zien of dat overeenkomt met de prestaties die een bedrijf levert om duurzaam te zijn.
De  Sustainable Brand Index™ is nu belangrijk omdat veel consumenten nog steeds of niet weten wat een merk duurzaam maakt of dat er nog steeds heel veel consumenten niet op zoek gaan naar duurzame merken. Het is dan heel erg belangrijk om te weten wat een consument vindt in plaats van wat een bedrijf doet of denkt dat een consument vindt.

- YOERI VAN ALTEREN, oprichter  Duurzaambedrijfsleven Media

"Ik vind het heel belangrijk dat we niet over consumenten maar met ze praten. Sustainable Brand Index™ praat met consumenten over wat zij voor gevoel hebben bij de duurzaamheid van merken. [...] We zijn in Nederland heel erg goed in innovatie, we hebben op die paar vierkante meter de slimste mensen en de meeste creativiteit; Maar we zijn minder goed in de implementatie kant, we maken er geen business van. Het is nu belangrijk om te onderzoeken waarom dat zo is. Een van de dingen waar dat over gaat is achterhalen wie de klant is en wat de klant vindt.  Nu met de consument gaan communiceren en luisteren wat zij vinden en voelen en daarop acteren. 
Het is daarnaast ook belangrijk dat we de Sustainable Development Goals (SDGs) halen. Dit is alleen maar te doen door op allerlei vlakken te acteren, een perfect storm te realiseren. Dit kan alleen maar door aan heel veel knopjes te draaien. Een van die knopjes zijn de consumenten."

- RUUD KOORNSTRA, duurzaam ondernemer, Nationale Energiecommissaris


MEDIA PARNTER